دانلود کلیپ از یک جن

دانلود کلیپ موبایل از یک جن که درون یک جنگل نشسته است که به احتمال قوی ساختگی است . این کلیپ ترسناک است و به کودکان توصیه نمی شود .

دانلود کلیپ جن | پسورد :‌ http://www.bia4clip.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: