آموزش عالی مکالمه زبان انگلیسی

دانلود کلیپ های تصویری کامپیوتر از مجموعه عالی آموزش مکالمه زبان انگلیسی ، زبان انگلیسی برای شما یا English For You یا EFU می باشد که نام معروف و محبوبی در زمینه آموزش مکالمه زبان انگلیسی می باشد.
در این مجموعه توسط سه استاد آموزش داده می شوید که هریک از اساتید از سطح خاصی بهره می برد. شما در این مجموعه توسط اساتیدی آموزش خواهید دید که می توان گفت سه استاد واقعا حرفه ای در زمینه آموزش زبان انگلیسی هستند.

آموزش زبان انگلیسی


روش تدریس در این مجموعه به گونه ای بوده که ابتدا مبحثی از درس ارائه شده و سپس با روش تمرین و تکرار و گوش کن و بگو بسیار بسیار تاثیر آموزشی زیادی داشته و به خوبی در ذهن شما ثبت خواهد شد.
در آخر به شما کاربران محترم بیا۴کلیپ پیشنهاد می کنم که این پکیج با ارزش را از دست ندهید و حتما دانلود کنید و تا آخرین درس ، آموزش ببینید و از آموزش بی نظیر مکالمه انگلیسی به بهترین روش ، بهره مند شوید.

بخش اول : آموزش مبتدی

دانلود فیلم آموزش مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا حرفه ای English For You

در صورت نداشتن اینترنت پر سرعت برای خرید  مجموعه کامل آموزش مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا حرفه ای English For You در ۴ دی وی دی اورجینال و بسته بندی شکیل به قیمت ۸۰۰۰ تومان روی لینک زیر کلیک کرده و پس از دریافت محصول مبلغ آن را به مامور پستی پرداخت نمایید

دانلود فایلدانلود درس ۱ با حجم ۲۴۶ مگابایت : Nice to meet you
دانلود فایلدانلود درس ۲ با حجم ۲۳۶ مگابایت : How are you
دانلود فایلدانلود درس ۳ با حجم ۲۶۱ مگابایت : What does she look like
دانلود فایلدانلود درس ۴ با حجم ۱۹۷ مگابایت : Where are you from
دانلود فایلدانلود درس ۵ با حجم ۱۶۹ مگابایت : Do you speak English
دانلود فایلدانلود درس ۶ با حجم ۱۵۹ مگابایت : My family
دانلود فایلدانلود درس ۷ با حجم ۱۷۲ مگابایت : These are my relatives
دانلود فایلدانلود درس ۸ با حجم ۱۷۴ مگابایت : What do you do
دانلود فایلدانلود درس ۹ با حجم ۲۰۶ مگابایت : Where do you work
دانلود فایلدانلود درس ۱۰ با حجم ۱۵۶ مگابایت : What time is it

دانلود فایلدانلود درس ۱۱ با حجم ۱۶۴ مگابایت : What day is it?
دانلود فایلدانلود درس ۱۲ با حجم ۱۵۱ مگابایت : How is the weather?
دانلود فایلدانلود درس ۱۳ با حجم ۱۹۲ مگابایت : What are you wearing?
دانلود فایلدانلود درس ۱۴ با حجم ۲۱۶ مگابایت : The Body
دانلود فایلدانلود درس ۱۵ با حجم ۱۶۴ مگابایت : Whats the matter?
دانلود فایلدانلود درس ۱۶ با حجم ۲۳۰ مگابایت : Home sweet home
دانلود فایلدانلود درس ۱۷ با حجم ۲۱۸ مگابایت : Tell me about your furniture
دانلود فایلدانلود درس ۱۸ با حجم ۲۶۸ مگابایت : Im hungry!
دانلود فایلدانلود درس ۱۹ با حجم ۱۶۹ مگابایت : What sports can you play?
دانلود فایلدانلود درس ۲۰ با حجم ۱۹۹ مگابایت : What did you do yesterday?

دانلود فایلدانلود درس ۲۱ با حجم ۲۳۱ مگابایت : What are you going to do?
دانلود فایلدانلود درس ۲۲ با حجم ۲۸۰ مگابایت : Would you like to go?
دانلود فایلدانلود درس ۲۳ با حجم ۲۱۳ مگابایت : My Vacation
دانلود فایلدانلود درس ۲۴ با حجم ۲۵۴ مگابایت : How do you travel?
دانلود فایلدانلود درس ۲۵ با حجم ۲۳۲ مگابایت : How do you get there?
دانلود فایلدانلود درس ۲۶ با حجم ۲۵۵ مگابایت : Ask me a question
دانلود فایلدانلود درس ۲۷ با حجم ۲۴۰ مگابایت : I don’t know.
دانلود فایلدانلود درس ۲۸ با حجم ۱۷۵ مگابایت :  Review I (Lessons 1 to 9)
دانلود فایلدانلود درس ۲۹ با حجم ۲۳۳ مگابایت : Review II (Lessons 10 to 18)
دانلود فایلدانلود درس ۳۰ با حجم ۱۷۳ مگابایت : Review III (Lessons 19 to 27)

بخش دوم : آموزش متوسط
استاد آموزنده : Nicole JONES

دانلود فیلم آموزش مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا حرفه ای English For You
دانلود فایلدانلود درس ۱ با حجم ۲۴۳ مگابایت : Welcome
دانلود فایلدانلود درس ۲ با حجم ۲۵۳ مگابایت : Special days
دانلود فایلدانلود درس ۳ با حجم ۱۷۴ مگابایت : Entertaining
دانلود فایلدانلود درس ۴ با حجم ۲۳۹ مگابایت : At school
دانلود فایلدانلود درس ۵ با حجم ۲۲۳ مگابایت : Location
دانلود فایلدانلود درس ۶ با حجم ۲۰۲ مگابایت : Shopping
دانلود فایلدانلود درس ۷ با حجم ۲۲۴ مگابایت : Did you buy this for me?
دانلود فایلدانلود درس ۸ با حجم ۲۱۵ مگابایت : Activities
دانلود فایلدانلود درس ۹ با حجم ۲۴۲ مگابایت : Listen to the music
دانلود فایلدانلود درس ۱۰ با حجم ۲۱۴ مگابایت : Whats for dinner?
دانلود فایلدانلود درس ۱۱ با حجم ۲۴۸ مگابایت : He is taller than I am
دانلود فایلدانلود درس ۱۲ با حجم ۲۷۲ مگابایت : What is the tallest mountain?
دانلود فایلدانلود درس ۱۳ با حجم ۲۷۹ مگابایت : At home
دانلود فایلدانلود درس ۱۴ با حجم ۲۲۷ مگابایت : At the station
دانلود فایلدانلود درس ۱۵ با حجم ۲۲۱ مگابایت : Do this
دانلود فایلدانلود درس ۱۶ با حجم ۲۰۳ مگابایت : Past experiences
دانلود فایلدانلود درس ۱۷ با حجم ۲۰۰ مگابایت : Future life
دانلود فایلدانلود درس ۱۸ با حجم ۱۷۳ مگابایت : I wish upon a star
دانلود فایلدانلود درس ۱۹ با حجم ۲۳۱ مگابایت : World knowledge
دانلود فایلدانلود درس ۲۰ با حجم ۱۷۷ مگابایت : Getting around
دانلود فایلدانلود درس ۲۱ با حجم ۱۶۸ مگابایت : Social Groups
دانلود فایلدانلود درس ۲۲ با حجم ۲۱۴ مگابایت : Dining out
دانلود فایلدانلود درس ۲۳ با حجم ۲۰۶ مگابایت : What are your job skills?
دانلود فایلدانلود درس ۲۴ با حجم ۱۶۱ مگابایت : Talking on the phone
دانلود فایلدانلود درس ۲۵ با حجم ۲۲۵ مگابایت : The Art
دانلود فایلدانلود درس ۲۶ با حجم ۱۹۴ مگابایت : Transportation
دانلود فایلدانلود درس ۲۷ با حجم ۱۶۸ مگابایت : Celebrations
دانلود فایلدانلود درس ۲۸ با حجم ۱۷۳ مگابایت : Review I (Lessons 1 to 9)
دانلود فایلدانلود درس ۲۹ با حجم ۱۷۹ مگابایت : Review II (Lessons 10 to 18)
دانلود فایلدانلود درس ۳۰ با حجم ۲۱۸ مگابایت : Review III (Lessons 19 to 27)

بخش سوم : آموزش حرفه ای
استاد آموزنده :
Christopher OCONNELL

دانلود فیلم آموزش مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا حرفه ای English For You
دانلود فایلدانلود درس ۱ با حجم ۲۴۳ مگابایت : Horror Films
دانلود فایلدانلود درس ۲ با حجم ۲۵۳ مگابایت : Rock N Roll
دانلود فایلدانلود درس ۳ با حجم ۱۷۴ مگابایت : Space
دانلود فایلدانلود درس ۴ با حجم ۲۳۹ مگابایت : On the farm
دانلود فایلدانلود درس ۵ با حجم ۲۲۳ مگابایت : At the hospital
دانلود فایلدانلود درس ۶ با حجم ۲۰۲ مگابایت : At the circus
دانلود فایلدانلود درس ۷ با حجم ۲۲۴ مگابایت : At the beach
دانلود فایلدانلود درس ۸ با حجم ۲۱۵ مگابایت : Crime dosent pay
دانلود فایلدانلود درس ۹ با حجم ۲۴۲ مگابایت : At the a musement park
دانلود فایلدانلود درس ۱۰ با حجم ۲۱۴ مگابایت : At the grocey store
دانلود فایلدانلود درس ۱۱ با حجم ۲۴۸ مگابایت : At the playground
دانلود فایلدانلود درس ۱۲ با حجم ۲۷۲ مگابایت : Under the weather
دانلود فایلدانلود درس ۱۳ با حجم ۲۷۹ مگابایت : At the hotel
دانلود فایلدانلود درس ۱۴ با حجم ۲۲۷ مگابایت : Fairy Tales & Legends
دانلود فایلدانلود درس ۱۵ با حجم ۲۲۱ مگابایت : Christmas time
دانلود فایلدانلود درس ۱۶ با حجم ۲۰۳ مگابایت : In the workshop
دانلود فایلدانلود درس ۱۷ با حجم ۲۰۰ مگابایت : At the camp
دانلود فایلدانلود درس ۱۸ با حجم ۱۷۳ مگابایت : At the doctors
دانلود فایلدانلود درس ۱۹ با حجم ۲۳۱ مگابایت : Review 1 Lessons
دانلود فایلدانلود درس ۲۰ با حجم ۱۷۷ مگابایت : Review 2 Lessons

پسوردپسورد فایل : http://www.patoghu.com
منبع منبع

Advertisements

وەڵامێک بنووسە

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  گۆڕین )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  گۆڕین )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  گۆڕین )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  گۆڕین )

w

Connecting to %s

%d هاوشێوەی ئەم بلۆگەرانە: